NIT No. Issue
Authority
E-Proc
Tender-ID
Subject Date Documents
Subm. Start
Date & Time
Opening
Date & Time
Subm. End
Date & Time
NIT Tender
269 Commissioner . kabir nagar ashray sthal ward no. 12 jodhpur, nashamukti center mangra punjla ward no. 62, 12th road barkathullah kha stadium sulab complex ke pass, pilli tanki bhagat ki kothi jodhpur, mandor garden ki samane sulabh complex ke uper, first pulia chb. 23/04/2018
10:00
30/04/2018
05:00
30/04/2018
03:00
Download Download
NIT 151 Commissioner . DRINKING WATER TANKER SUPPLY HAITU. 04/04/2018
09/05/2018
04:00
09/05/2018
12:00
Download Download
NIT 145 Commissioner . JODHPUR NAGAR NIGAM HAITU COMPUTER MAY OPERATOR SERVICE PADAT KARNE HAITU. 09/04/2018
02:00
16/05/2018
04:00
16/05/2018
03:00
Download Download
NIT 58 Commissioner . JODHPUR NAGAR NIGAM GARAGE SHAKHA MAI NAGAR NIGAM KE VEHICAL CHALANE HAITU SAVIDA PER 1 YEARS KE LIYE VEHICAL CHALAK UPLABDH KARWANE KE WORK KI NIWIDA. 23/04/2018
10:00
07/05/2018
05:00
07/05/2018
03:00
Download Download
NIT 19 Commissioner . JODHPUR NAGAR NIGAM KI SIWAR JET KUM SEACON MACHINE RJ19EA0044 MAI NAYA SEACON PUMP LAGANA OR TECHNIC VIVRAN ANUSAR MACHINE KO REPAIR KARNA. 21/04/2018
10:00
27/04/2018
04:00
27/04/2018
03:00
Download Download
1261 Commissioner - PRINTING ITEAMS 23/04/2018
03:00
09/05/2018
04:00
23/04/2018
03:00
Download Download
1252 Commissioner - stationery 23/04/2018
03:00
09/05/2018
04:00
23/04/2018
03:00
Download Download
336 Commissioner - MALVIYA NAGAR SITHIT PARK ME SUNDERYAKARAN KA KARYA KARWANE HETU. WARD 27 ME SURYA COLONY OR VIBIN SITHANO PAR C C SADAK KA KARYA. 16/04/2018
12:30
04/05/2018
03:00
04/05/2018
11:00
Download Download
6481 Commissioner . ward no. 32,33,34,35,36,37,38,47,48 mai mainhall, vibhin sthano per cc road interlocking or siwer line repair work. 06/04/2018
11:00
27/04/2018
12:30
25/04/2018
11:00
Download Download
6458 Commissioner . ward no. 46, 49, 50, 42,64,53,55,64,59,43 mai siwar line or cc road, futhpath, chardiwari, park ke deware uchi karna. 17/04/2018
12.30
26/04/2018
03:00
26/04/2018
11:00
Download Download
6329 Commissioner . Sewer line main hole repair work has CC Road related and many places 19/04/2018
12:30
30/04/2018
15:00
28/04/2018
17:00
Download Download
NIT-922-1 N/A soorsagar vidhanshabha shetra mai ward no 10,11,12,17 se ghar ghar kachrah sangrhan or sangrahit kachre or sadak safai se ekatrah kachre ko keru kachrahgaah tak parivahan work. 01/12/2017
04/01/2018
05/12/2018
Download Download