NIT No. Issue
Authority
E-Proc
Tender-ID
Subject Date Documents
Subm. Start
Date & Time
Opening
Date & Time
Subm. End
Date & Time
NIT Tender
15567 Commissioner . WARD NO.48 ME VIBHIN STANO PAR SEWER LINE AND C.C.R OAD WORK. 07/10/2019
12:30
14/10/2019
15:00
14/10/2019
12:30
Download Download
2831 Commissioner . JODHPUR NAGAR NIGAM KI OR SE NAGAR NIGAM GARAGE SHAKSHA KE VIBHIN VAHNO/ MACHINO KE LIYE ALG-ALG SIZE KE TIRE, TUBE, FLAP KI APURTI KE WORK HETU SANVIDA KI SHARTO KE ANUSHAR 2 YEAR KE LYE DAR SANVIDA KA WORK. 07/10/2019
17:00
21/10/2019
16:00
21/10/2019
15:00
Download Download
2816 Commissioner . NAGAR NIGAM KE WORK HETU JEEP/CAR//INOVA/24 SITER BUS SANVIDA PAR 2 VARSHO KE LYE UPLABADH KARWANE KE WORK HETU NIVIDHA. 07/10/2019
17:00
31/10/2019
16:00
31/10/2019
13:30
Download Download
1071 Commissioner . PRIVATE PARTNERS TO DEVELOP AMUSMENT PARK AT GANDHI NAGAR . 17/09/2019
16:00
18/10/2019
16:00
18/10/2019
15:00
Download Download
13647 Commissioner . OPERATION AND MAINTENCE TRANSFER OF MULTI LEVEL CAR PARKING. 17/09/2019
15:00
18/10/2019
18:00
18/10/2019
15:00
Download Download